11 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Written by on 11 kwietnia 2018

11 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

 
 
00:00 /
 
1X
 

11 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Wśród bezrobotnych w województwie mazowieckim kobiet jest nieco więcej niż mężczyzn. Wciąż wysoki pozostaje odsetek osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych z powodu braku gotowości do pracy. Mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie:

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z IV kwartału 2017 r. pokazało również, że wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej pracujący stanowili 57%, bezrobotni 2%, natomiast bierni zawodowo 40%. Aktywnych zawodowo było 68% mężczyzn i 52% kobiet. Najczęstszą przyczyną bierności zawodowej było pobieranie emerytury.

W połowie przypadków utrata statusu bezrobotnego była spowodowana podjęciem pracy. Znaczny odsetek stanowiły również osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy: w województwie mazowieckim 22% osób zostało wykreślonych z rejestrów urzędów pracy.


Current track

Title

Artist