Author: Julita Borowska

Wyślij kartkę rodzinie zastępczej z Powiatu Płońskiego to propozycja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. O inicjatywie mówi dyrektor PCPR  Agnieszka Piekarz.     Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. […]

Podczas dzisiejszej sesji (28 maja) Rada Miejska powołała nowego skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck, którym została Katarzyna Łukaszewska.   Funkcję obejmie 1 sierpnia 2020 roku. Nowo powołana Skarbnik to mieszkanka gminy Glinojeck, magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości budżetowej, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2011 […]

Opłata za śmieci wzrosła w Regiminie o 110 proc. Rada Gminy w Regiminie podjęła uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  Wynika z niej, że za segregowane odpady mieszkańcy zapłacą 23 złote od osoby. Wcześniej była to kwota […]

ZUS pozytywnie rozpatrzył wnioski Urzędu Miasta Ciechanów o zwolnieniu miejskich jednostek ze składek. O tym ile miasto zaoszczędziło na składkach mówi Paulina Rybczyńska rzecznik ciechanowskiego Ratusza.   Zwolnienie ZUS 29.05.2020   Było to możliwe na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej.   Fot. UM Ciechanów

Od 1 lipca 2020 r. w Mławie będą obowiązywały nowe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Każdy będzie miał realny wpływ na opłaty za śmieci – jeżeli zużyje mniej wody, to mniej zapłaci i za wodę, i za odbiór odpadów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą […]

28 maja odbyła się w formule wideokonferencji XXII Sesja Rady Miasta Ciechanów. Tematem wiodącym majowej sesji była działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego.   W trakcie sesji Radni rozpatrzyli skargę na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, omawianą wcześniej na komisji Skarg Wniosków i Petycji. Skarga została uznana za bezzasadną większością głosów 20 za, 0 przeciwnych. […]

Mieszkańcy Osiedla Kwiatowe w Ciechanowie nie zgadzają się na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą przy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie. W piśmie wysłanym do Urzędu Miasta Ciechanów przez zarząd osiedla Kwiatowe czytamy: „Zaplanowana inwestycja firmy P4 Sp. z o o.o., ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa, bezpośrednio zagraża zdrowiu I życiu […]

Od 1 września 2020 r. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie będzie wchodziło w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. O szukaniu oszczędności mówi rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz.   Mienie Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 od 1 września 2020 r. stanie się w całości mieniem Zespołu Placówek Oświatowych nr 3. […]

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie województwa mazowieckiego zagęszczona zostanie sieć stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 1,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 czerwca br. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), […]

Do mazowieckich szpitali trafi 120 łóżek do intensywnej terapii. Każde z nich jest sterowane elektrycznie i posiada system pomiaru wagi pacjenta. W poręczach bocznych łózek znajduje się specjalny panel umożliwiający dobór odpowiedniej pozycji. Z kolei funkcja CPR umożliwia wypoziomowanie za pomocą jednego przycisku i przeprowadzenie resuscytacji. Dodatkowo wszystkie łóżka wyposażone są w specjalne materace, które […]


Current track

Title

Artist