Author: Paweł Czarnecki

Page: 7

W związku z trzecim, przedostatnim etapem znoszenia ograniczeń, związanych z epidemią COVID-19 w Polsce, wikariusz biskupi d.s. sakramentalnych, ks. kan. Piotr Grzywaczewski przekazuje następujące wskazania dotyczące sprawowania sakramentu chrztu świętego w Diecezji Płockiej: Sakramentalny wymiar chrztu nie wyklucza przestrzegania zasad sanitarnych: Przepisy sanitarne obowiązują również w kancelarii parafialnej, podczas spisywania aktu chrztu świętego.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 pojawiają się liczne prośby i pytania dotyczące możliwości organizacji Pierwszej Komunii Świętej. W związku z tym, wikariusz biskupi d.s. sakramentalnych, ks. kan. Piotr Grzywaczewski przekazuje następujące wskazania: Pisemną informację o ilości dzieci przystępujących indywidualnie do Pierwszej Komunii Świętej oraz o formie ich przygotowania, proboszczowie powinni […]

W wigilię rocznicy śmierci bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Muzeum Pogranicza w Działdowie odbędzie się konferencja p.t. „Niemiecki obóz Soldau w świetle najnowszych badań i prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych”. Poprzedzi ją Msza św., którą w sanktuarium błogosławionych abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego będzie sprawował ks. kan. Stefan Cegłowski, opiekun stowarzyszenia “Rodzina Działdowska: Organizatorem […]

Kościołowi potrzeba dziś stanowczego działania hierarchów w sprawie ujawnionych kolejnych przypadków ukrywania nadużyć duchowieństwa. W niedzielę w katedrze płockiej, podczas Mszy z udzielaniem święceń diakonatu, bp Mirosław Milewski w kazaniu odniósł się do problemu: Pomimo tego, że postępowanie niektórych duchownych podkopuje zaufanie wiernych do Kościoła, bp pomocniczy naszej diecezji twierdzi, że można to zaufanie odzyskać: […]

Od kilkunastu lat w maju młodzież z diecezji płockiej wraz z księżmi pielgrzymuje pieszo z Żuromina do Działdowa – hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym zginęli błogosławieni biskupi płoccy, męczennicy w II wojny światowej: abp. Antoni J. Nowowiejski i bp. Leon Wetmański. W tym roku mimo pandemii tradycji pątniczej nie przerwano: w miniony piątek na pielgrzymi […]

Wczoraj w bazylice katedralnej w Płocku bp. Mirosław Milewski udzielił święceń diakonatu czterem kandydatom z Wyższego Seminarium Duchownego. W swoim kazaniu przygotowywał przyszłych kapłanów na pracę w trudnym dla Kościoła czasie: Biskup zachęcał również do nawiązywania w życiu kapłańskim dobrych relacji ze świeckimi: Z wyświęconych diakonów dwóch będzie kontynuowało studia w seminarium a dwóch podejmie […]

W środę odbyło się spotkanie członków Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z biskupem płockim Piotrem Liberą.  Ze względu na trwającą pandemię odbyło się ono w formie online. W kurii diecezjalnej byli obecni tylko bp Piotr Libera, ks. Andrzej Janicki, przewodniczący rady i dr Iwona Zielonka, dyrektor kurialnego Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, która mówi nam […]

Nie odbyły się wszystkie zaplanowane uroczystości ale Rok Jana Pawła II w Mławie trwa. O tym co działo się w dzień urodzin papieża mówi Andrzej Lampkowski, wiceprezes Stowarzyszenia “Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, które od 11 lat pielęgnuje w regionie pamięć o papieżu Polaku: W tym czasie mławianie składali przed pomnikiem kwiaty i zapalali znicze […]

W porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wydał komunikat odnośnie tegorocznych obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mówi ks. kan. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału:   Hasło tegorocznych obchodów Bożego Ciała brzmi: „Św. Jan Paweł II – żarliwy czciciel Eucharystii”. […]

W czasie poniedziałkowej Mszy św. w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II bp Mirosław Milewski zaprosił diecezjan na uroczyste upamiętnienie spotkania papieża Polaka z diecezjanami w czasie pielgrzymki w 1991 r.: Biskup pomocniczy zapowiedział również honorowego gościa wydarzenia: Wieczorem 7 czerwca 1991 r. Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu w płockiej bazylice katedralnej, podczas którego […]


Current track

Title

Artist