Bonifikaty bez akceptacji ciechanowskich radnych

Written by on 2 stycznia 2019

Bonifikaty bez akceptacji ciechanowskich radnych

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

5 października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści takich gruntów staną się ich właścicielami z obowiązkiem ponoszenia z tego tytułu opłat rocznych przez okres 20 lat. Ustawa daje możliwość jednorazowego wniesienia zsumowanych opłat za ten okres przewidując w zamian bonifikaty. Na grudniowej sesji Rady Miasta Ciechanów radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie ‘Ustalenia wysokości warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Ciechanów’. Projekt uchwały autorstwa radnych PiS zakładał bonifikaty na poziomie 60 procent. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty miałaby spadać o 10 procent. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Mówi radny Jerzy Racki:

Radnemu Rackiemu odpowiedział przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński.

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji większości. Za głosowało tylko sześciu radnych, przeciw było trzynastu.


Current track

Title

Artist