Budżet uchwalony – szereg inwestycji regionalnych

Written by on 16 stycznia 2018

Budżet uchwalony – szereg inwestycji regionalnych

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

W czwartek, 11 stycznia, sejm uchwalił budżet na 2018 rok z deficytem nieprzekraczającym 41,5 mld zł. Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wśród wprowadzonych do ustawy poprawek znalazły się wyłącznie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez komisję finansów publicznych – kilkadziesiąt poprawek PiS złożonych w drugim czytaniu i jeden ponadpartyjny. Mówi poseł na Sejm RP, Anna Cicholska:

Część poprawek PiS zakłada szereg inwestycji regionalnych dotyczących m.in. doinwestowania wskazanych we wnioskach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, czy policji, placówek służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, instytucji naukowych czy administracji rządowej. Jako źródło ich finansowania wskazano rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, którego jednak nie będzie w 2022 r. Poparto także jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

Przyjęto również poprawkę przewidującą zmniejszenie wydatków bieżących Trybunału Konstytucyjnego o 2,5 mln zł. Zgodnie z inną poprawką przyjętą przez Sejm, zmniejszony zostanie o 655 tys. zł budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z przeznaczeniem tych pieniędzy na informatyzację naczelnych urzędów i centralnych organów administracji rządowej. Według innej poprawki wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmniejszą się o kolejne 188 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Current track

Title

Artist