Mława

Page: 4

Analizator hematologiczny oraz cztery urządzenia do dekontaminacji powietrza (dezynfekatory) przekazał burmistrz Sławomir Kowalewski na potrzeby mławskiego szpitala. To kolejna pomoc, jaką miasto organizuje dla SPZOZ.O tym jak ważne okazało się wsparcie szpitala mówi szef placówki Waldemar Rybak     O chęci niesienia pomocy mławskiemu szpitalowi mówi zastępca burmistrza Mławy Szymon Zejer.   Radni bez wahania […]

Władze Mławy analizują potrzeby i możliwości otwarcia placówek przedszkolnych już od zeszłego miesiąca. 30 kwietnia burmistrz Sławomir Kowalewski zwrócił się do dyrektorów z prośbą o przeprowadzenie rozpoznania, jak wielu rodziców byłoby zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkoli. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przeważająca część rodziców jest temu przeciwna (do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 1 na przykład, zgodnie […]

Na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Mława w czwartek 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 2:10 wpłynął wniosek w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. Baza danych osobowych miała zawierać m.in. PSESEL, imiona i nazwisko i dokładny adres każdego mieszkańca Mławy uprawnionego do głosowania. […]

Miasto Mława otrzymała grant na zakup 35 laptopów. Przygotowany przez miasto wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i znalazł się na liście tych, którym przyznano dofinansowanie, o czym informuje rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz.     Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta Mława środkom kilkadziesięcioro uczniów tutejszych podstawówek będzie niebawem – podobnie jak ich rówieśnicy – mogło […]

Mieszkańcy Mławy mogą poddawać swoje psy bezpłatnemu zabiegowi czipowania w lecznicy weterynaryjnej M-WET przy ul. Rynkowej 18, z którą Miasto Mława ma podpisaną umowę. Zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r. Do czipowania psów zachęca rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz. […]

Dzieci, które w pierwszym etapie rekrutacji nie dostały się do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława, będą mogły realizować przygotowanie przedszkolne w nowo tworzonych oddziałach. Do tego  wymagana jest  szybka zgoda rodziców, o czym informuje Magdalena Grzywacz rzecznik mławskiego Ratusza.     Jednocześnie samorząd Mławy przestrzega rodziców przed fałszowaniem danych dziecka.   W przedszkolu utrzymanie jednego […]

Wobec realnej groźby niewykonania zaplanowanych dochodów, Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. wprowadza kolejne kroki zmierzające do oszczędności w kasie miejskiego samorządu. Burmistrz zdecydował o wyłączaniu oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta o północy, o czym mówi Magdalena Grzywacz rzecznik mławskiego Ratusza.     Kilka dni temu taką samą decyzję podjęły władze Krakowa. Do podobnych działań […]

Firma China Everbright International Ltd. – właściciel mławskiej spółki Novago, zajmującej się odbiorem odpadów i ich gospodarowaniem – podarowała Mławie sprzęt ochronny.  O akcji mówi Zastępca Burmistrza Mławy Szymon Zejer.     W dostarczonych do ratusza paczkach znalazły się maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne z filtrem typu KN95, kombinezony ochronne do wykorzystania medycznego oraz bezdotykowe skanery […]

Do końca sierpnia odwołane zostają wszystkie wydarzenia zaplanowane w Kalendarzu imprez miejskich. Nie odbędą się Summer City Festival Mława oraz uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą. O szczegółach mówi Magdalena Grzywacz rzecznik mławskiego Ratusza Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą w tym roku przybiorą symboliczną […]

Wandale nie próżnują. O zniszczonym mieniu mówi Magdalena Grzywacz, rzecznik mławskiego Ratusza.     Świadkowie wandalizmu mogą zawiadomić odpowiednie służby: policję (tel.: 112 lub 997) lub straż miejską (tel.: 986 lub 23 654 64 34). Fot. UM Mława


Current track

Title

Artist