Mława

Page: 5

Lider grupy prezesów firm koreańskich w Mławie  przekazał na ręce burmistrza Sławomira Kowalewskiego darowiznę w wysokości 20 tys. zł. O tym skąd pochodzą środki i na co zostaną przeznaczone informuje Magdalena Grzywacz rzecznik mławskiego Ratusza.     Prezesi firm koreańskich wcześniej pomagali samorządowi mławskiemu również przy organizacji obchodów rocznicy Bitwy pod Mławą Fot. UM Mława

Mławska oczyszczalnia znalazła się w ogólnopolskiej prasie. Doceniona została na łamach majowego numeru kwartalnika „Rozwój i Środowisko”. Periodyk wydawany przez spółkę Abrys przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów stanowi integralną część „Przeglądu Komunalnego”.  O oczyszczalni mówi rzecznik mławskiego ratusza Magdalena Grzywacz.     Dzięki przeprowadzonej w […]

Wyłoniony przez Miasto Mława wykonawca rozpoczął już prace przy przebudowie estrady w miejskim parku. Odnowiony obiekt zapewni w przyszłości większe bezpieczeństwo, komfort i estetykę podczas plenerowych imprez. O tym jak przebiegają prace informuje rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz.   Z powodu braku materiałów budowlanych termin zostanie przesunięty.     Prace w parku wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane […]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie udostępnił obiekty pozostające w ich administracji. O tym, które zostały otworzone mówi Magdalena Grzywacz rzecznik mławskiego Ratusza.     Aktualnie tworzone są grafiki korzystania  z obiektów.  Kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, osoby prywatne proszone są o rezerwowanie terminów korzystania z obiektów otwartych z pracownikami MOSiR oraz przygotowanie i przekazywanie […]

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie wznowiła od 11 maja  działalność. Na razie będzie czynna jej główna siedziba przy ul. 3 Maja 5. O tym jak mieszkańcom brakowało możliwości wypożyczania książek informuje rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz.       Zbiory biblioteczne będą udostępniane w trybie wypożyczeń na zewnątrz – czytelnie pozostaną zamknięte  do  odwołania, możliwość  […]

Analizator hematologiczny oraz cztery urządzenia do dekontaminacji powietrza (dezynfekatory) przekazał burmistrz Sławomir Kowalewski na potrzeby mławskiego szpitala. To kolejna pomoc, jaką miasto organizuje dla SPZOZ.O tym jak ważne okazało się wsparcie szpitala mówi szef placówki Waldemar Rybak     O chęci niesienia pomocy mławskiemu szpitalowi mówi zastępca burmistrza Mławy Szymon Zejer.   Radni bez wahania […]

Władze Mławy analizują potrzeby i możliwości otwarcia placówek przedszkolnych już od zeszłego miesiąca. 30 kwietnia burmistrz Sławomir Kowalewski zwrócił się do dyrektorów z prośbą o przeprowadzenie rozpoznania, jak wielu rodziców byłoby zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkoli. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przeważająca część rodziców jest temu przeciwna (do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 1 na przykład, zgodnie […]

Na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Mława w czwartek 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 2:10 wpłynął wniosek w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. Baza danych osobowych miała zawierać m.in. PSESEL, imiona i nazwisko i dokładny adres każdego mieszkańca Mławy uprawnionego do głosowania. […]

Miasto Mława otrzymała grant na zakup 35 laptopów. Przygotowany przez miasto wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i znalazł się na liście tych, którym przyznano dofinansowanie, o czym informuje rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz.     Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta Mława środkom kilkadziesięcioro uczniów tutejszych podstawówek będzie niebawem – podobnie jak ich rówieśnicy – mogło […]

Mieszkańcy Mławy mogą poddawać swoje psy bezpłatnemu zabiegowi czipowania w lecznicy weterynaryjnej M-WET przy ul. Rynkowej 18, z którą Miasto Mława ma podpisaną umowę. Zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r. Do czipowania psów zachęca rzecznik mławskiego Ratusza Magdalena Grzywacz. […]


Current track

Title

Artist