Płońsk

Page: 3

W Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy”. Wartość robót budowlanych 457 741,67 złotych. O kontynuacji  robót mówi Wicestarosta Płoński Krzysztof Wrzesiński.   Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 sierpień, a wykonawcą jest  firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk Fot. FB/Starostwo […]

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje od 8 czerwca znów będą realizowane w sposób bezpośredni we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie powiatu płońskiego. O szczegółach informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku.     Nie zapominajmy o obostrzeniach sanitarnych, czyli dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa a […]

Powstanie kładka i chodnik w miejscowości Kamienica. Prace już się rozpoczęły, o czym informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku.     Planowany termin wykonania prac przewidywany jest do 31 sierpnia 2020 roku. Fot. FB/Starostwo Powiatowe w Płońsku

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Środki popłyną m.in. do powiatu płońskiego. O tym, która droga zostanie przebudowana informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w starostwie płońskim.     W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę […]

Płoński szpital ma nowego kierownika  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Stanowisko to objął dr Tomasz Koper, który jednocześnie będzie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych. O roszadach personalnych informuje p.o. dyrektora płońskiej placówki medycznej Marcin Ozdarski.     Zespół lekarski i pielęgniarski podejmie wszelkie starania, aby zniwelować negatywny odbiór pracy szpitalnego oddziału ratunkowego     Dotychczasowy […]

Zarząd Powiatu Płońskiego na posiedzeniu w dniu 1 czerwca podjął decyzję o podwyżce kieszonkowego dla 43 wychowanków powiatowego Domu Dziecka. O tym jakie kwoty wchodzą w grę informuje starosta płoński Elżbieta Wiśniewska.     Wydatki są omawiane z wychowawcami i nie pozostają poza ich kontrolą nie mniej, to dzieci nimi ostatecznie dysponują, uczą się planowania […]

Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku apeluje do petentów korzystających z usług Wydziału Komunikacji i Transportu. Okazuje się, że interesanci nie przestrzegają zasad.   Kolejkę można na bieżąco śledzić w internecie i nie narażać się na możliwość zakażenia. Nadal trzeba zachowywać dystans społeczny.   Fot. FB/Starostwo Powiatowe w Płońsku

Od 22 maja ruszyły zapisy na wizytę w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Płońsku, a wraz z nimi nowy system rezerwacji. O tym co zostało zmienione informuje Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie.   Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują do odwołania. Fot. […]

Nie będzie żadnych zmian w rozkładzie przewozów pasażerskich w Starostwie Powiatowym w Płońsku, o czym zapewnia Katarzyna Ornarowicz, odpowiedzialna za kontakty z mediami w płońskim starostwie.   Zmiany obowiązywały wyłącznie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Fot. pixabay  

Wyślij kartkę rodzinie zastępczej z Powiatu Płońskiego to propozycja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. O inicjatywie mówi dyrektor PCPR  Agnieszka Piekarz.     Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. […]


Current track

Title

Artist