Sońsk

Święto Policji obchodzono również w Gminie Sońsk. Wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski wraz z sekretarzem gminy p. Katarzyną Ptasiewicz wręczyli drobne upominki wszystkim funkcjonariuszom pracującym na posterunku w Sońsku. Pamiątkowymi statuetkami odznaczeni zostali sierż. Szt. Marcin Demkowski oraz szer. Stanisław Petrykowski z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy swoją postawą udowodnili, że pomagać i chronić […]

OSP Sarnowa Góra otrzymała dodatkowe środki finansowe w ramach pomocy Powiatu Ciechanowskiego na zakup dodatkowego wyposażenia dla jednostki. Ale to nie koniec dobrych informacji, bo wzbogaciła się też o wóz strażacki, o czym mówi wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.   Prezes OSP Sarnowa Góra Wojciech Cywiński potwierdza, że granty otrzymane od  zarządu powiatu są dużym […]

Ważnym punktem  ostatniej sesji Rady Gminy Sońsk było udzielenie absolutorium Wójtowi Jarosławowi Muchowskiemu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Na temat absolutorium mówi szef gminy.     Podczas tej sesji również Wójt Gminy wraz z radnymi uroczyście podziękowali Kajetanowi Morawskiemu- ustępującemu sołtysowi wsi Bieńki – Śmietanki za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców. Fot. FB […]

Na terenie Gminy Sońsk, a dokładnie w Koźniewie Wielkim odbyła się niecodzienna uroczystość. O przekazaniu flagi państwowej mówi szef gminy Sońsk Jarosław Muchowski.   Przekazanie flagi państwowej odbyło się na ręce rady sołeckiej przez Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sońsk Waldemara Geberta Fot. pixabay

Władze Gminy Sońsk pozyskały środki na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sońsku. O tej wyczekiwanej inwestycji informuje szef Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     Środki na remont pochodzą z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Fot. UG Sońsk  

Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza. 1 trafi do OSP z powiatu przasnyskiego, a 9 do OSP z regionu ciechanowskiego. Umowa została podpisana w środę, o czym mówi wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Ostatecznie wsparcie trafi do 66 […]

Wyłożony został  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sońsk obejmującej wsie Cichawy, Mężenino – Węgłowice oraz Ślubowo. Takiego zainteresowania Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski się nie spodziewał.   Wójt studzi emocje     Szef Gminy Sońsk zapowiada kolejne spotkanie z mieszkańcami, ale już  w nieco spokojniejszej atmosferze. Fot. UG Sońsk

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie wzbogacił się o nowy instrument. Placówka zakupiła perkusję. Pierwszym klientem był wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Perkusja będzie nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom gminy Sońsk, odpłatne będą zajęcia z instruktorem. Szczegóły i zapisy pod nr 512549644. Koszt zakupu perkusji to ok. 6 tys zł. Fot. FB/GOK Gołotczyzna

Gmina Sońsk otrzymała dofinansowanie z budżetu Mazowsza na przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości ponad 2,7 km. Umowa już została podpisana. Jarosław Muchowski  szef gminy Sońsk informuje o jakie odcinki chodzi.     O tym skąd pochodzą pieniądze na remont dróg lokalnych mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.   W ramach projektu powstanie jezdnia […]

Wyłożony został  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sońsk obejmującej wsie Cichawy, Mężenino – Wegłowice oraz Ślubowo. O istocie sprawy informuje szef Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     Obecnie obszar projektu nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz mieszkańcy sami mogą zdecydować, które inwestycję zostaną w niego wpisane. Fot. UG Sońsk


Current track

Title

Artist