Emocje wokół uchwały “alkoholowej”

Written by on 29 czerwca 2018

Emocje wokół uchwały “alkoholowej”

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

Sporo emocji podczas wczorajszej (czwartkowej) sesji Rady Miasta Ciechanów wzbudziła uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta. Radny Jerzy Racki z klubu radnych PiS bezskutecznie próbował ją zdjąć z porządku obrad. Dlaczego- wyjaśnia w rozmowie z KRDP.

Ostatecznie uchwała została przegłosowana. Pięcioro radnych z głosowało przeciw, dwoje się wstrzymało a pozostałych dwunastu poprało uchwałę. Jak wyjaśnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński uchwała zmniejszy liczbę punktów, w których będzie można kupić alkohol, a każdy kto twierdzi inaczej mija się z prawdą.

Do tej pory na terenie miasta było 120 sklepów oraz 60 punktów gastronomicznych. Sekretarz Ciechanowa Marcin Burchacki zwraca uwagę, że ustawodawca nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zobowiązał samorządy do tego aby limitować liczbę koncesji, a nie punktów.

Uchwała ustaliła ponadto maksymalną liczbę 170 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. Dotychczas nie było tego limitu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Current track

Title

Artist