Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rypinie z nagrodą

Written by on 13 października 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rypinie uhonorowane wyjątkową nagrodą. Zostało ono wyróżnione tytułem HIT2020. Podczas uroczystości na zamku w Gniewie, przyznano nagrodę w kategorii Działania Proekologiczne Roku.
Precyzując, rypińska spółka otrzymała nagrodę za modernizację systemu ciepłowniczego Rypina, mającego na celu efekty ekologiczne i ekonomiczne.
Zrealizowane przedsięwzięcia podniosły sprawność i niezawodność techniczną Ciepłowni oraz całego sytemu ciepłowniczego, zapewniły bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej, pozwoliły na podłączenie nowych odbiorców. Ponadto poprawiły rentowność przedsiębiorstwa poprzez możliwość sprzedaży energii elektrycznej.
Efektem tych działań, zdaniem przyznających nagrodę, jest poprawa powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków w tym pyłów do atmosfery.
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim. Jest to konkurs wyłaniający i promujący szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne.

Current track

Title

Artist