Radio KRC

Ciechanów tel.: +48 23 672 44 22   redakcja@krdp.fm   reklama@krdp.fm tel. 509 292 650
Płock +48 512 027 543   redakcja.plock@krdp.fm   reklama.plock@krdp.fm tel. 501 478 272

Modernizacja COEK STUDIO z unijnych pieniędzy

Miasto pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości 1 850 738,44 zł na projekt ‚Modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. środki umożliwią przeprowadzenie wielu poważnych prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia, co pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej COEK STUDIO, podwyższenie jej poziomu, a także zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Mówi prezydent miasta Ciechanów, Krzysztof Kosiński:

Prace modernizacyjne obejmą galerię, salę baletową, pracownię rozwijania umiejętności manualnych, studio nagrań oraz pomieszczenie, które stanie się małą salą widowiskową. Obecnie budynek charakteryzuje się dużym stopniem energochłonności, koszty jego  utrzymania są wysokie. Planowane jest więc wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku na poziomie ponad 66%.
Zlikwidowane zostaną również bariery architektoniczne, co wpłynie na zwiększenie dostępności do wydarzeń i zajęć dla osób niepełnosprawnych. Dzięki działaniom z obiektu ma korzystać o 20% więcej osób.

Nasi partnerzy

 • Mazowsze
 • UMC
 • plock_logo
 • staost_cie
 • spr
 • GospelBox
 • PDM
 • ORLEN
 • Wydział duszpasterski diecezji Płockiej
 • metanoia
 • mks
 • pckisz-logo
 • Wisła Płock