Powiat ciechanowski z pierwszym w historii deficytem

Written by on 29 grudnia 2017

Powiat ciechanowski z pierwszym w historii deficytem

 
 
00:00 /
 
1X
 

Budżet powiatu ciechanowskiego na rok 2018 przyjęty jednomyślnie. Budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 101 mln zł, a po stronie wydatków kwotą powyżej 110 mln zł. Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych obecnych na czwartkowej, ostatniej w tym roku sesji. Jak przyznał tuż po głosowaniu w rozmowie z KRDP starosta ciechanowski Sławomir Morawski, jest zbudowany taką postawą radnych.

Po raz pierwszy w historii powiatu utworzono deficyt w kwocie ok. 9 mln zł. Zaplanowano również zaciągnięciu kredytu długoterminowego wielkości 12,5 mln zł., który będzie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych. W 2018 roku spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniesie około 4 mln zł. W związku z tym deficytem radny Waldemar Wardziński wyraził swoje zaniepokojenie twierdząc, że zadłużenie będzie spłacane w kolejnych kadencjach rady. Jak zapewnia Elżbieta Kwiatkowska, skarbnik powiatu ciechanowskiego, poziom zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym poziomie, a żeby realizować inwestycje, trzeba ryzykować.

Wyszacowane dochody majątkowe to ponad 12 mln zł , natomiast wydatki majątkowe to ponad 26mln zł. W zakresie inwestycji przyjęto wydatki na budowę i modernizację dróg powiatowych w kwocie 24 mln zł. W ramach tej kwoty kontynuowane będą dwa zadania tj. ‘Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ciechanów-Młock oraz Pniewo-Czeruchy na łączną kwotę powyżej 8 mln zł. Ponadto planuje się zrealizować 9 innych zadań jednorocznych dotyczących przebudowy dróg powiatowych na łączną kwotę powyżej 15 mln zł., w tym m.in. przebudowę ulicy Kwiatowej w Ciechanowie. Do budżetu na 2018 rok weszła realizacja inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 2 w ramach pozyskanych środków unijnych za kwotę poniżej 2 mln złotych.


Current track

Title

Artist