Powiat Płoński buduje ścieżki rowerowe

Written by on 6 maja 2020

Powiat Płoński buduje ścieżki rowerowe

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

Powiat Płoński buduje obecnie ścieżki rowerowe na powiatowych drogach na trasie Płońsk – Arcelin (ul. Kopernika, Młodzieżowa i trasa do Arcelina) w ramach unijnego projektu: „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Liderem Projektu jest Gmina Miasto Płońsk, a Partnerem – Powiat Płoński. O szczegółach mówi Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku

 

 

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Powiat Płoński partycypuje w kosztach budowy ścieżek w latach 2019-2020 w kwocie 533 500 złotych. Wartość całkowita zadania to 4 850 000 złotych. Środki unijne stanowią 80% dofinansowania co daje 3 880 000 złotych, z budżetu państwa 436 500 złotych. Powiat Płoński ponosi również koszty promocji zadań oraz nadzoru budowlanego nad zadaniami powiatowymi.

Fot. FB/Starostwo Powiatowe w Płońsku


Current track

Title

Artist