Sejmik podzielił środki z PFRON

Written by on 21 maja 2020

Sejmik podzielił środki z PFRON

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

Prawie 17 mln zł środków pochodzących z PFRON ułatwi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Radni przyjęli podział tych funduszy. Największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej. Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością i na inicjatywy organizacji pozarządowych – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego

Gros z tych zakładów prowadzi działalność gastronomiczną. Większość z nich w sytuacji epidemii zmuszona była ograniczyć swoją działalność. Odbije się to z pewnością na ich kondycji finansowej, a co za tym idzie – na utrzymaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd decyzja, by przeznaczyć dodatkowe pieniądze na dofinansowanie kosztów działania istniejących już zakładów, a także na możliwość tworzenia nowych. W efekcie kwota ta wyniesie 8,3 mln zł.

Dotację można będzie otrzymać również na prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną mogą to być zajęcia podnoszące ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Brane pod uwagę są również działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dotacja będzie mogła być przeznaczona też na organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.


Current track

Title

Artist