Szreński Park Pałacowy wypięknieje

Written by on 23 lipca 2018

Szreński Park Pałacowy wypięknieje

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

Mazowieckie zabytki czekają wielkie zmiany. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w 67 zabytkowych obiektach przeprowadzone zostaną remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie. To efekt ogłoszonego przez samorząd województwa mazowieckiego konkursu na renowację budynków wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie otrzymały również cztery projekty z subregionu ciechanowskiego. W miniony piątek beneficjenci odebrali z rąk marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika symboliczne czeki o łącznej wartości 169 tys. zł. Jednym z beneficjentów jest gmina Szreńsk, która otrzymała wsparcie na pierwszy etap rewitalizacji zabytkowego Parku Pałacowego w Szreńsku. Mówi wójt gminy Szreńsk, Marek Nitczyński.

Jak wyjaśnia wójt gminy, przywrócenie parkowi dawnej świetności to bardzo kosztowne przedsięwzięcie.

W sumie na konkurs wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Spośród wszystkich złożonych propozycji ostatecznie do dofinansowania wybrano 67 projektów na kwotę 5 mln zł., wśród nich cztery z subregionu ciechanowskiego na kwotę 169 tys. zł. Poza rewitalizacją parku w Szreńsku jest to: remont konserwatorski zabytkowej dzwonnicy w Zespole sakralnym z XVIII w. w Ratowie, prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie z początku XVIII wieku w zabytkowym kościele parafialnym z 1822 r. p.w. Wniebowzięcia NMP w Opinogórze oraz ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Chotumiu.


Current track

Title

Artist