Termomodernizacja budynków diecezji płockiej postępuje

Written by on 17 lipca 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Termomodernizacja budynków diecezji płockiej postępuje
/

6 budynków użyteczności publicznej w naszej diecezji, w tym siedziba Katolickiego Radia Diecezji Płockiej w Ciechanowie, zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie realizuje unijny projekt pon nazwą ‘Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego, Powiatu Ciechanowskiego oraz Powiatu Płockiego”. Wartość całego projektu to ponad 7 mln 861 tys zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 6 mln. Projekt obejmuje kompleksowe działania termomodernizacyjne, w tym docieplenie obiektów, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych). Jakie budynki zostaną objęte inwestycjami wyjaśnia ks. Bogdan Pawłowski, Rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

W Sanktuarium prowadzony jest równolegle inny projekt związany z remontem ostatniego skrzydła klasztoru i zagospodarowania terenu wokół klasztoru.

Renowacji zostaną poddane także budynki przyklasztorne, m.in. pomieszczenia stajenne, a ponadto zostanie odtworzona kuźnia. Oficjalna prezentacja zakończonych inwestycji w Ratowie odbędzie się w październiku.


Current track

Title

Artist