184 tys. zł pozyskane na cyfryzację COEK Studio

Zredagował(a) on 15 lipca 2021

COEK Studio otrzymał największą w Polsce pulę środków na cyfryzację miejskiej jednostki kultury w konkursie Narodowego Centrum Kultury. Pozyskane pieniądze pozwolą na zakup nowego sprzętu m.in. do studia filmowego, oprogramowania do tworzenia gier miejskich oraz wyposażenie pracowników w kompetencje cyfrowe. Wniosek COEK Studio otrzymał największą liczbę punktów wśród wszystkich 1221 aplikujących o dofinansowanie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów z całej Polski. 184 700 zł grantu zostało przyznane w konkursie realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury. Na temat pozyskanych środków mówi Dyrektor COEK Studio Jolanta Grudzińska.

Kadra COEK Studio weźmie udział szkoleniach organizowanych przez NCK oraz w szkoleniach z obsługi zakupionego sprzętu. Podniosą jej kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej.

Realizacja projektu, który zajmie rok, umożliwi animację kulturową rozumianą jako systematyczną, długotrwałą i pogłębioną pracę w lokalnej społeczności, mająca na celu przede wszystkim zmianę społeczną i uaktywnienie drzemiącego w niej potencjału, zasobów, talentów. Planowana jest organizacja nowych warsztatów (filmowych, fotograficznych), poszerzenie współpracy z lokalnymi twórcami kultury, współpraca z młodzieżą i seniorami.

Fot. UM Ciechanow


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist