Oficjalne otworzono Klub Seniora w Gąbinie

Zredagował(a) on 16 września 2021

Oficjalne otworzono Klub Seniora w Gąbinie. W ramach Klubu Seniora zostaną zorganizowane między innymi zajęcia dla uczestników ruchowe; manualne; komputerowe; spotkania konsultacyjne: poradnictwo prawne z psychologiem, dietetykiem, kardiologiem; wieczorki taneczne. Mówi Krzysztof Jadczak burmistrz miasta i gminy Gąbin:
utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego spowoduje wzrost samodzielności osób niesamodzielnych.
Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Gąbin, w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i będzie realizowany od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist