Budżet Obywatelski Mazowsza wystartował!

Zredagował(a) on 28 września 2021

Można już głosować na najciekawsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik:
To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosować można na stronie internetowej do 10 października. Mówi Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego
Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów mogą oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist