Samorząd Płońska zakończył jedną z największych inwestycji na Mazowszu

Zredagował(a) on 8 listopada 2021

Zadanie  polegające na przebudowie układu komunikacyjnego miasta Płońska – wykonane zostało z udziałem środków unijnych. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej, w wysokości 50 mln zł. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 65 mln zł. Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik

Jak inwestycja wpłynie na komunikację w Płońsku?

Na przedsięwzięcie składa się budowa sieci dróg rowerowych, trzech parkingów „parkuj i jedź”, obwodnicy centrum miasta (wzdłuż rzeki Płonki), obwodnicy zachodniej, a także stworzenie komunikacji miejskiej i systemu do jej obsługi. Budowa ścieżek rowerowych ma  ograniczyć zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Partnerami miasta w wykonaniu projektu są powiat płoński i gmina wiejska Płońsk.

Foto: Archiwum m. Płońska


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist