Usunięcie istniejących stanowisk Barszczu Sosnowskiego na obszarze powiatu płockiego

Zredagował(a) on 23 listopada 2021

Z końcem października br. Powiat Płocki zakończył realizację zadania pn. „Usunięcie istniejących stanowisk Barszczu Sosnowskiego na obszarze powiatu płockiego” Potrzeba realizacji zadania wyniknęła z konieczności przeprowadzenia działań mających na celu eliminację zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego związanego z istnieniem stanowisk barszczu Sosnowskiego. Proces zwalczania barszczu Sosnowskiego rozpoczęto od przygotowania inwentaryzacji występowania tejże rośliny, która wykazała, iż siedliska barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu płockiego zajmują głównie obszar rowów przydrożnych i melioracyjnych, innych terenów zabudowanych, gruntów ornych, łąk, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Obszar ekspansji usuwany był na terenie miejscowości Górki, gm. Gąbin oraz miejscowości Nowe Trzepowo gm. Stara Biała na obszarze 2 ha stanowiącym własność Powiatu Płockiego. Ze względu na liczne niebezpieczeństwa związane z właściwościami barszczu Sosnowskiego, wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu tej rośliny bez względu na stosowana metodę i wykonywaną pracę, zostały wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne w postaci kombinezonów, rękawic i okularów ochronnych.
W trakcie realizacji zadania okoliczni mieszkańcy byli na bieżąco informowani o prowadzonych pracach, w tym szkodliwości rośliny oraz zasadach bezpieczeństwa stosowanych w czasie usuwania barszczu.
zdjęcie: starostwo powiatowe

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist