SYMPOZJUM W WSD

Zredagował(a) on 26 listopada 2021

O tym, że błogosławieni Kościoła katolickiego są znakami chrześcijańskiej nadziei, bo byli za życia wolni od strachu i czynili życie bardziej ludzkim – powiedział w czwartek ks. biskup Piotr Libera w czasie Mszy św. inaugurującej 43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego. Odbywało się ono pod tytułem „Przeniknięci blaskiem świętości. Dziedzictwo bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej”. Biskup Piotr nawiązał do “Dekalogu życia wewnętrznego” który napisał bł. prymas Wyszyński, będąc jeszcze w seminarium: “wiele czynić, ale spokojnie, nie myśleć o przyszłości, bo to rzecz Boga, nie tracić czasu, modlić się podczas pracy i chwalić Boże miłosierdzie.” Zdaniem bpa Libery podobnie czyniła także bł. Matka Róża Czacka. “Utraciła wzrok ale nie utraciła nadziei. Jej ośrodek w Laskach przyciągał niewidomych, ale też ludzi „po omacku poszukujących światła wiary i czynu” – mówił pasterz naszej diecezji.

W programie sympozjum znalazły się referaty dotyczące błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej. Wygłosili je: dr hab. Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Paweł Zuchniewicz, i siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek. Dyskusję z udziałem prelegentów poprowadził ks. dr Wojciech Kućko, opiekun Koła Naukowego WSD.

Znaczącym wystąpieniem było też świadectwo osoby niewidomej. Zwieńczeniem sympozjum był wyjazd wspólnoty seminaryjnej do Lasek, aby na miejscu poznać wyjątkowe dzieło m. Róży Czackiej.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist