Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc – cykl audycji

Zredagował(a) on 29 marca 2022

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W cyklu audycji “Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Audycje w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej o godz. 12.38, powtórka tego samego dnia o godz. 23.00.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Audycja 36:
Gdy ofiarą przemocy jest mężczyzna – czy mężczyźni wstydzą się prosić o pomoc? Gdzie mogą szukać pomocy? Gościem audycji Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych:

 

Audycja 35:
Gdy ofiarą przemocy jest mężczyzna – z jakimi formami przemocy najczęściej spotykają się mężczyźni. Gościem audycji Marta Grabek-Niekraszewicz, psycholog z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych:

 

Audycja 34:
Jakie objawy świadczące o tym, że dziecko jest krzywdzone występują najczęściej? Gościem audycji jest psycholog Ewelina Krzyżowska, współpracująca ze Stowarzyszeniem Etoh w Częstochowie:

 

Audycja 33:
Dzieci są często ofiarami przestępstw. W audycji mówimy o tym, jakie są objawy tego, że dziecko jest krzywdzone. Gościem audycji jest psycholog Ewelina Krzyżowska, współpracująca ze Stowarzyszeniem Etoh w Częstochowie:

 

Audycja 32:
Fundusz Sprawiedliwości wspiera, np. poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które często są pierwszymi na miejscach wypadków czy klęsk żywiołowych. Mówi o tym gość audycji wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka:

 

Audycja 31 :
Przestępstwa wobec środowiska i klimatu również mają wpływ na społeczeństwo i też powodują, że można zostać pokrzywdzonym tym przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka:

 

Audycja 30:
Poprzez liczne spotkania w ośrodkach wychowawczych, poprawczakach czy domach dziecka wolontariusze Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka przekazują młodym ludziom dobre wartości i kierują ich na dobrą drogę. Bardzo pozytywne na to są reakcje podopiecznych tych placówek. Gościem audycji jest Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka:

 

Audycja 29:
Czy poprzez sport i różnego rodzaju działania sportowe można resocjalizować młodzież? Gościem audycji jest Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka:

 

Audycja 28:
Dzieci uczą się o bezpieczeństwie w sieci i zagrożeniach płynących z korzystania z internetu. Jakie efekty przynosi poruszanie tych wątków w edukacji? Gościem audycji jest Mateusz Węgrzyn ze Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny:

 

Audycja 27:
Jak uchronić dzieci przed przestępstwami w sieci? Gościem audycji jest Mateusz Węgrzyn ze Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny:

 

Audycja 26:
Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna, dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Często działania te polegają na współpracy z ośrodkami, czy stowarzyszeniami, które zajmują się pracą z młodymi osobami, umożliwiając im tym samym przełamywanie barier do lepszego życia. Gościem audycji jest Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Ecosport:

 

Audycja 25:
Czy aktywność fizyczna może zmniejszać agresję u małoletnich? Gościem audycji jest Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Ecosport:

 

Audycja 24:
Cyberprzestępczość – jeśli trzeba to gdzieś zgłosić, to gdzie i komu? Gościem audycji jest prawnik Krystian Górniak współpracujący ze Stowarzyszeniem Trampolina dla Polski Oddział w Zduńskiej Woli:

 

Audycja 23:
Cyberprzestępczość – czy to jest karalne? Gościem audycji jest prawnik Krystian Górniak współpracujący ze Stowarzyszeniem Trampolina dla Polski Oddział w Zduńskiej Woli:

 

Audycja 22:
Cyberprzestępczość jako forma przemocy. Gościem audycji jest mecenas Norbert Koleśnik ze Stowarzyszenia na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO:

 

Audycja 21:
Cyberprzestępczość – przestrzeń wirtualna, a realne czyny. Gościem audycji jest mecenas Norbert Koleśnik ze Stowarzyszenia na rzecz integracji i rozwoju społecznego GRONO:

 

Audycja 20:
O niealimentacji, jako formie przemocy wobec dziecka rozmawiamy z Marzeną Affeldt z Fundacji Dziecko w Centrum:

 

Audycja 19:
O problemie niealimentacji rozmawiamy z Marzeną Affeldt z Fundacji Dziecko w Centrum:

 

Audycja 18:
O procesie odpowiedniego zgłaszania przemocy wobec małoletnich rozmawiamy z Małgorzatą Owczarską, koordynatorką w Okręgowym Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:

 

Audycja 17:
O sytuacjach, w których stajemy się świadkiem przemocy wobec małoletnich rozmawiamy z Małgorzatą Owczarską, koordynatorką w Okręgowym Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:

 

Audycja 16:
O pomocy dzieciom, które stały się ofiarami przemocy rozmawiamy z Hanną Szycht, osobą pierwszego kontaktu:

 

Audycja 15:
O dzieciach, które stały się ofiarami przemocy domowej rozmawiamy z Hanną Szycht, osobą pierwszego kontaktu:

 

Audycja 14:
O sytuacji gdy rodzic staje się katem rozmawiamy z Adamem Romanowiczem, pracownikiem Ośrodka Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku:

 

Audycja 13:
O przemocy w rodzinie rozmawiamy z Adamem Romanowiczem, pracownikiem Ośrodka Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku:

 

Audycja 12:
O naruszaniu praw dziecka rozmawiamy z Petrosem Tovmasyanem, prezesem fundacji Klaster Innowacji Społecznych:

 

Audycja 11:
O prawach dziecka rozmawiamy z Petrosem Tovmasyanem, prezesem fundacji Klaster Innowacji Społecznych:

 

Audycja 10:
O przemocy rówieśniczej wśród dzieci rozmawiamy z dr. Piotrem Kwiatkowskim, psychologiem i psychoterapeutą:

 

Audycja 9:
O przemocy wobec najmłodszych rozmawiamy z dr. Piotrem Kwiatkowskim, psychologiem i psychoterapeutą:

 

Audycja 8:
O procedurach udzielania pomocy małoletnim rozmawiamy z z Martą Grabek-Niekraszewicz z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych:

 

Audycja 7:
O tym, jak Fundusz Sprawiedliwości pomaga małoletnim rozmawiamy z Martą Grabek-Niekraszewicz z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych:

 

Audycja 6:
O dotychczasowych działaniach Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

 

Audycja 5:
O obchodach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

 

Audycja 4:
O przeciwdziałaniu zjawisku przemocy wobec małoletnich rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

 

Audycja 3:
O tym co zmieniła ustawa antyprzemocowa rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

 

Audycja 2:
Agresja słowna to też przemoc – gościem audycji jest psycholog Regina Strulak.

 

Audycja 1:
O rodzajach przemocy i ich konsekwencjach rozmawiamy z psycholog Reginą Strulak.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist