Bp Mirosław Milewski: w Kościele przyszłości musimy nawzajem się słuchać

Zredagował(a) on 4 maja 2022

W bazylice katedralnej płockiej 2 maja odbyło się zakończenie etapu diecezjalnego procesu synodalnego. Nieszporom ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, natomiast słowo wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Biskup pomocniczy naszej diecezji zachęcał za Ojcem świętym, aby „uczyć się synodalności, czyli nowego, a zarazem starego sposobu myślenia i życia Kościołem”:

Bp Milewski zachęcał aby “styl synodalny” był wyznacznikiem pracy duszpasterskiej w parafiach:

W uroczystym zakończeniu procesu synodalnego w diecezji uczestniczyli księża kanonicy trzech kapituł: Katedralnej w Płocku, Kolegiackiej św. Michała w Płocku i Kolegiackiej w Pułtusku, księża pracujący w parafiach i instytucjach diecezjalnych, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, siostry zakonne, oraz uczestnicy świeccy procesu synodalnego.

Proces synodalny w diecezji płockiej rozpoczął się 7 listopada 2021 roku. Koordynatorami tego procesu w diecezji płockiej byli: ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku i dr Witold Wybult, pracownik Sądu Biskupiego oraz wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Uroczystość była transmitowana przez naszą rozgłośnię. Zapis wideo można obejrzeć na kanale KRDP TV.

foto: Gość Płocki


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist