6,5 mln zł pozyskał Ciechanów z UE

Zredagował(a) on 13 września 2017

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
6,5 mln zł pozyskał Ciechanów z UE
Loading
/

Prawie 6,5 mln zł pozyskał Ciechanów z UE. Dofinansowanie przeznaczone jest na rewaloryzację zabytkowej ‘krzywej hali” i jej otoczenia, zagospodarowanie placu Piłsudskiego oraz zakończoną już inwestycję w pasaż M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem.
Działania, których dotyczy projekt, mają na celu ożywienie obszarów w dzielnicy ‘Bloki” i centrum miasta. Unijne wsparcie stanowi 80% kosztów inwestycji.
Mówi prezydent Krzysztof Kosiński:

Plac Piłsudskiego zostanie zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei kostką granitową, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury.
Trzecie zadanie inwestycyjne to zakończone już zagospodarowanie pasażu im. Marii
Konopnickiej – przestrzeni obejmującej część reprezentacyjną oraz międzyblokową.

 

Wniosek pod nazwą ‘Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych części obszaru dzielnicy ‘BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist