87 mln zł na inwestycje w Ciechanowie w 2023 roku!

Zredagował(a) on 2 grudnia 2022

Rada Miasta Ciechanowa na ostatniej sesji 30 listopada uchwaliła Budżet Miasta na 2023 rok. Na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć ponad 87 mln zł, co stanowi blisko 30% wszystkich wydatków. Wśród nowych zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.: modernizacje kolejnych dróg: ul. Malinowej, Wiśniowej, Wiklinowej i Wyspiańskiego. W obszarze zieleni miejskiej oraz ekologii przewidziano stworzenie dwóch nowych parków kieszonkowych (os. Śródmieście i os. Powstańców Wielkopolskich), prace w parku J. Dąbrowskiego oraz utworzenie dwóch ogrodów deszczowych. Celem ograniczenia zużycia energii planowana jest wymiana ponad 1100 lamp oświetlenia ulicznego na ledowe oraz instalacja kolejnych paneli fotowoltaicznych. Rozszerzony zostanie miejski monitoring. Prace naprawcze przejdą istniejące ogólnodostępne place zabaw. Opracowane zostaną dokumentacje techniczne dla potrzeb przyszłej przebudowy dróg osiedlowych: ul. Równej, Młynarskiej, Cichej, Leśmiana i Dąbrowskiego. Wyposażony i uruchomiony będzie odnawiany budynek przy ul. Fabrycznej 2. Nastąpi budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Tatarską z ul. Wyrzykowskiego oraz budowa chodnika w ul. Przasnyskiej i ścieżki rowerowej w ul. Mławskiej wraz z odnowieniem tej drogi. W drugiej połowie 2023 roku ma rozpocząć się budowa alternatywnych dróg dojazdowych ze ścieżkami rowerowymi do ciechanowskiego szpitala. Także na drugą połowę przyszłego roku przewidziano rozpoczęcie prac nad termomodernizacją 12 mieszkalnych komunalnych budynków na osiedlu „Bloki”. Realizacja tego zadania jest uzależniona od uruchomienia środków unijnych. Termomodernizację oraz nową aranżację wnętrza przejdzie Hotel Olimpijski. Hala sportowo-widowiskowa przy ul. 17 Stycznia zyska nową nawierzchnię oraz elewację. Wśród największych inwestycji w przestrzeń miejską znajdą się: budowa „Zielonego Targu” (zagospodarowanie targowiska przy ul. Płońskiej) oraz odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-kulturalno-gospodarczych.

 

Kontynuowane będą liczne inwestycje w modernizację ulic, które rozpoczęły się w 2022 roku (Krucza, Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Curie-Skłodowskiej, Zagrodowa, Nizinna, Asnyka, Rycerska, Zagłoby, Kmicica). Podobnie kontynuowane będą prace nad dokumentacjami technicznymi dla przyszłej modernizacji ulic: Szwanke, Nadrzecznej, Śmiecińskiej czy dla budowy park&ride przy dworcu przemysłowym. Kontynuowana będzie budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Zakończą się prace związane z budową obiektu zaplecza technicznego na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja. Do Ciechanowa dostarczone zostaną dwa kolejne autobusy elektryczne dla potrzeb miejskiej komunikacji.

 

Swoje inwestycje przewidziały też miejskie spółki. TBS rozpocznie budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie powstanie 100 mieszkań. Inwestycje przewidział również ZWiK, który wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną w ulicach: św. Rodziny, Towarowej i Sławika oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplińskiego. ZKM wprowadzi do eksploatacji dwa nowe autobusy elektryczne, które zostaną przekazane przez miasto i – jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa zakupi trzeci pojazd z własnych środków. PUK wzbogaci zaplecze floty maszynowej do obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów, zajmie się m.in. rekultywajcą kwatery A składowiska w Woli Pawłowskiej, infrastrukturą schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie powstanie nowy budynek biurowy z zapleczem gospodarczym i gabinetami zabiegowymi, budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym. PEC zakończy realizację budowy elektrowni na biomasę, dwóch kogeneracji gazowych oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Nowe źródła zastąpią istniejące moce ciepłownicze w węglu i pozwolą na produkcję ciepła z efektywnej sieci, w tym w istotnej części z OZE. Od I kwartału 2023 r. spółka planuje rozpoczęcie prac na ostatnich zadaniach modernizacji sieci – modernizację sieci pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Tysiąclecia, w tym wymianę izolacji termicznej na sieci kanałowej w ul. Mazowieckiej, przebudowę węzła grupowego przy ul. 17 Stycznia 60A oraz modernizację węzła przy ul. Sienkiewicza 13A oraz modernizację i przebudowę sieci przesyłowej przy ul. Mleczarskiej na sieć preizolowaną. W I kwartale 2023 r. spółka planuje również rozpoczęcie współpracy z Drukarnią BPC w zakresie dostarczania przez drukarnię odpadowego ciepła przemysłowego. Instalacja została zbudowana i uruchomiana próbnie w 2022r. Pozwala na korzystanie z najbardziej ekologicznej odpadowej energii cieplnej co przyczyni się do ograniczenia produkcji ciepła z paliw kopalnych. W IV kwartale przyszłego roku PEC planuje rozpoczęcie budowy kolejnego kotła na biomasę, który zastąpi istniejący, wyłączony z pracy parowy kocioł na węgiel. Uruchomienie kolejnej instalacji produkcji ciepła z OZE pozwoli na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w wytwarzaniu ciepła w Ciechanowie poniżej   30 %. Na przyszły rok planowane są również kolejne przyłączenia nowych budynków i obiektów.

Foto: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist