Absolutorium dla prezydenta Ciechanowa za 20221 rok

Zredagował(a) on 28 kwietnia 2022

Podczas sesji Rady Miasta Ciechanowa, radni udzielili prezydentowi Krzysztofowi Kosińskiemu absolutorium za rok 2021, wotum zaufania i pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Pozytywnie głosowało 14 radnych, a 6 było przeciw lub wstrzymało się od głosu.
O komentarz, KRDP poprosiło prezydenta Krzysztofa Kosińskiego.

W rozmowie z KRDP, tuż po uzyskaniu absolutorium, prezydent podkreślił dobrą kondycję finansową miasta.

Prezydent zauważył też duże zaangażowanie wszystkich pracowników samorządu miejskiego w uzyskanie dobrego wyniku finansowego.

Radni podczas sesji dyskutowali też nad Raportem o Stanie Miasta Ciechanów za miniony rok. Zawiera on informacje o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii czy uchwał Rady Miasta. Część analityczna dotyczy m.in. przedsiębiorczości, oświaty i edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Mimo pandemii oraz związanych z nią ograniczeń społeczno-gospodarczych, które wpłynęły na budżety samorządów w całym kraju, Ciechanów zakończył poprzedni rok bez deficytu.

Foto: KRDP


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist