Akademia Mazowiecka w Płocku uhonorowana

Zredagował(a) on 27 marca 2024

Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzony w Akademii Mazowieckiej w Płocku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” .
To prestiżowe wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jednocześnie sygnał nie pozostawiający wątpliwości co do wysokich standardów i jakości kształcenia na kierunku
pielęgniarstwo w Akademii Mazowieckiej w Płocku. “Gratuluję Pani prof. Marioli Głowackiej
Prorektor ds. Collegium Medicum, która od początku funkcjonowania studiów na kierunku
pielęgniarstwo od 2011 r. analogicznie jak na innych kierunkach studiów w Collegium
Medicum, ze szczególnym zaangażowaniem troszczy sią o jakość tego kształcenia. .
Certyfikat potwierdza również wysokie kompetencje nauczycieli akademickich oraz odpowiednią nowoczesną bazę dydaktyczną do kształcenia na kierunkach medycznych w Akademii Mazowieckiej w Płocku” – nie kryje zadowolenia prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Podstawą przyznania certyfikatu dla Akademii Mazowieckiej w Płocku była pozytywna
ocena programowa kierunku pielęgniarstwo i przyznanie akredytacji na maksymalny okres,
który wynosi 6 lat. Ocena PKA potwierdziła, m.in. dobre praktyki w zakresie koncepcji
kształcenia, realizacji programu studiów, metod kształcenia, kadry dydaktycznej, współpracy
z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jakości kształcenia oraz wysokie osiągnięcia studentów i absolwentów.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist