Autobusy dla mazowieckich szkół – właśnie ruszył nabór

Zredagował(a) on 27 września 2022

Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór trwa do 7 października br. Na realizację programu władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł.

Od września naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zaczęło około 700 tys. uczniów. Nie każdy z nich ma szkołę tuż pod swoim domem czy blokiem. „Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest właśnie pomoc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnością, do szkół.
O szczegółach mówi Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Obecnie ogłoszony Program będzie realizowany w latach 2022-2023 – zaznacza Elżbieta Lanc.

Jak wynika z przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski ankiety, na 181 samorządów, które wzięły w niej udział, 164 dowożą dzieci i młodzież do szkół. 59 gmin posiada własne busy, spośród nich aż 43 korzysta równocześnie z usług przewoźników zewnętrznych. 105 jednostek korzysta tylko z przewoźników zewnętrznych. Główne problemy, które w ankiecie sygnalizowały samorządy to m.in.: wyeksploatowane własne pojazdy, wysokie i wciąż rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej oraz skomplikowane procedury przetargowe obowiązujące przy wyłanianiu przewoźników. Gminy wskazywały także na rosnącą liczbę dzieci, które trzeba dowieść do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne, a także dostosowanie pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Spośród wszystkich przesłanych ankiet 91 samorządów wyraziło chęć zakupu nowego pojazdu – busa lub autobusu, przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na poziomie 50-70 proc. kosztów netto.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dofinansowanie do zakupu nowych autobusów mogą starać się gminy z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina może złożyć jeden wniosek, z wyjątkiem miasta st. Warszawy, dla którego dopuszcza się złożenie maksymalnie trzech wniosków.

Na co wsparcie?

Pomoc dotyczy zakupu nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu więcej niż 18 osób i posiadających właściwą dla tego typu pojazdów homologację.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Maksymalne dofinansowanie zakupu autobusu może wynieść do 70 proc. kosztów netto, jednak nie więcej niż 300 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na stronie www.mazovia.pl.

Na podstawie inf: www.mazovia.pl.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist