Badania ankietowe GUS z nową stroną internetową

Zredagował(a) on 27 lutego 2023

Główny Urząd Statystyczny uruchomił nową witrynę internetową z informacjami na temat realizowanych badań ankietowych. Nowa strona ma na celu rozpowszechnienie wiedzy z zakresu badań ankietowych realizowanych przez GUS w gospodarstwach domowych, rolnych oraz punktach sprzedaży detalicznej. Użytkownicy znajdą tam najważniejsze informacje na temat m.in. : aktualnie realizowanych przez GUS badań ankietowych , ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsamości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.

Opublikowana strona jest odpowiedzią na najczęściej zadawane przez respondentów pytania , ułatwia proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji. Badania ankietowe realizowane są na zasadzie udziału dobrowolnego, dlatego kluczową rolę pełni przychylność respondentów wobec ankieterów statystycznych.

Urząd Statystyczny zachęca do odwiedzenia nowej strony internetowej , którą znajdą Państwo pod adresem: badania -ankietowe.stat.gov.pl .stat.gov.pl @GUS_STAT @GlownyUrzadStatystyczny gus_stat

Źródło” GUS


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist