Będzie rekonstrukcja zabytkowego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej

Zredagował(a) on 19 października 2023

Miasto odtworzy zabytkowy budynek i nada mu nowe funkcje. Drewniany obiekt   mieszkalny   dawnych   zabudowań   Kolei   Nadwiślańskiej   będzie przeniesiony na podstawie zgody konserwatora zabytków na działkę u zbiegu ul.: Sienkiewicza i Fabrycznej. Ratusz tak dostosował lokalizację, aby ochronić znajdującą   się   tam   zieleń.   Ogłoszono   postępowanie   przetargowe   celem wyłonienia   wykonawcy   prac.   Władze   miasta   pozyskały   dofinansowanie zewnętrzne szacowane na blisko 45% wartości inwestycji.

Budynek mieszkalny, którego rewitalizacją zajmie się miasto był jedynym w regionie zachowanym   w   pierwotnym   wyglądzie,   drewnianym,   parterowym   wielorodzinnym budynkiem   mieszkalnym   o   stylistyce   najstarszych   obiektów   dawnej   Kolei Nadwiślańskiej. Obiekt pochodzi z końca XIX w. będzie. Zostanie przeniesiony na miejską działkę znajdującą się u zbiegu ulic: Sienkiewicza i Fabrycznej (dawna trasa kolei wąskotorowej, obecnie upamiętniona przez zabytkowy parowóz).

Jak poinformowała nas Paulina Rybczyńska rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów, zgodnie z przygotowaną już dokumentacją techniczną budynek zachowa dawny styl z   bogatym  zdobnictwem   w   estetyce   rosyjskiej,   typowy   dla   drewnianych   budynków Kolei   Nadwiślańskiej.   Po   jego   odtworzeniu   z   wykorzystaniem   zachowanych elementów, obiekt będzie pełnił m.in. funkcję kulturalno-edukacyjną. Znajdą się tam treści   dotyczące   historii   kolejnictwa.   Rozważane   jest   zlokalizowanie   w   budynku punktu   informacji   turystycznej   oraz   miejsca   sprzedaży   gadżetów   związanych   z miastem. Zagospodarowane będzie też najbliższe otoczenie zabytku.

Do listopada 2009 r. budynek pozostawał własnością PKP. Obecnie jest własnością Gminy   Miejskiej   Ciechanów.   W   2012   r.   decyzją   Mazowieckiego   Wojewódzkiego Konserwatora   Zabytków   został   objęty   ochroną   konserwatorską   na   mocy   wpisu   do rejestru   zabytków   nieruchomych  województwa   mazowieckiego.   Ze   względu   na inwestycję   miasta   w   nowe   zagospodarowanie   terenu   wokół   dworca   kolejowego został rozebrany w 2017 r., by móc go ponownie odtworzyć w przyszłości. W 2018 r.

Mazowiecki   Wojewódzki   Konserwator   Zabytków   wydał   zgodę   na   przemieszczenie obiektu oraz pozytywnie zaopiniował nową lokalizację. 18 października 2023 roku miasto ogłosiło postępowanie przetargowe, które ma na celu   wyłonienie   wykonawcy   prac.   Na   przeprowadzenie   inwestycji   ratusz   pozyskał dofinansowanie   w   wysokości   1,3   mln   zł.   Przyznano   je   w   ramach   Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cała wartość zadania jest szacowana na blisko 3 mln zł. Reszta środków będzie pochodziła z budżetu miasta.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist