Będzie rozbudowa drogi z Ciechanowa do Opinogóry

Zredagował(a) on 11 października 2017

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Będzie rozbudowa drogi z Ciechanowa do Opinogóry
/

Trzy samorządy będą się wspólnie starać o pozyskanie dofinansowania z budżetu Mazowsza w ramach ogłoszonego przez marszałka konkursu. Chodzi o rozbudowę drogi z Ciechanowa do Opinogóry wiodącej przez miejscowość Kąty. Na całej długości ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, fragmentami także chodnik. Porozumienie intencyjne w tej sprawie podpisali dziś w ratuszu: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk. Porozumienie dotyczy odcinka drogi powiatowej o długości prawie 6,5 km. Obecnie droga ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m, z licznymi uszkodzeniami – pęknięciami krawędziowymi, spękaniami siatkowymi i zapadnięciami. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej. Powiat próbował już wcześniej pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej na remont tej drogi, niestety bez powodzenia. Jednak w efekcie tych starań pozostała gotowa dokumentacja techniczna dla tej inwestycji. Mówi Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski.

Inwestycja ma wynieść około 9,5 mln zł. Jej realizacja będzie uzależniona od dofinansowania zewnętrznego, które zgodnie z zasadami naboru, może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym trzech samorządów. Powiat pokryje ponad 33%, miasto Ciechanów blisko 17%, a gmina Opinogóra Górna nieco ponad 5% wartości zadania. Zdaniem prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego inwestycja ma spore szanse na dofinansowanie, ponieważ droga ma charakter ponadlokalny.

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 6 m. W ul. Kąckiej (na długości ponad 700 m), wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowywanej drogi wybudowana będzie ścieżka rowerowa, w miejscach z zabudowaniami chodnik – w sumie o długości 920 m. Powstanie 112 zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, przebudowanych zostanie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz uporządkowana będzie zieleń przydrożna. Zakres robót obejmie także przebudowę mostu na rzece Sona w miejscowości Kąty.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist