Bon na zasiedlenie- nabór wniosków

Zredagował(a) on 19 marca 2018

W poniedziałek 19 marca w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku ruszył nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Skorzystać mogą osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w MUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne. W ramach projektu urząd udzieli 30 bonów na zasiedlenie.

W ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Przy kierowaniu osób do programu pod uwagę brane będzie wykształcenie osób bezrobotnych – przeważać będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Formularze wniosków można pobierać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 w pok. 209 w godzinach od 8 do 15 oraz ze strony internetowej urzędu.


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist