Bonifikaty bez akceptacji ciechanowskich radnych

Zredagował(a) on 2 stycznia 2019

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Bonifikaty bez akceptacji ciechanowskich radnych
Loading
/

5 października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści takich gruntów staną się ich właścicielami z obowiązkiem ponoszenia z tego tytułu opłat rocznych przez okres 20 lat. Ustawa daje możliwość jednorazowego wniesienia zsumowanych opłat za ten okres przewidując w zamian bonifikaty. Na grudniowej sesji Rady Miasta Ciechanów radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie ‘Ustalenia wysokości warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Ciechanów’. Projekt uchwały autorstwa radnych PiS zakładał bonifikaty na poziomie 60 procent. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty miałaby spadać o 10 procent. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Mówi radny Jerzy Racki:

Radnemu Rackiemu odpowiedział przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński.

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji większości. Za głosowało tylko sześciu radnych, przeciw było trzynastu.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist