Fundusz Sprawiedliwości

Page: 8

Ochotnicze Straże Pożarne jako niosące pierwszą pomoc – Bogdan Banaszczak – członek OSP

Ochotnicze Straże Pożarne jako niosące pierwszą pomoc – Bogdan Banaszczak – członek OSP

Perspektywa dziecka jako ofiary i świadka przemocy w rodzinie – psycholog Agnieszka Strugacz

O dziecięcej perspektywie przemocy w rodzinie – psycholog Agnieszka Strugacz

O pomocy ofiarom przestępstw i  przemocy domowej kierowanej do ofiar jak i sprawców – Iwona Szkopek przewodnicząca miejskiego zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Płocku.

O pomocy ofiarom przestępstw i  przemocy domowej kierowanej do ofiar jak i sprawców – Iwona Szkopek przewodnicząca miejskiego zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Płocku.  

O bezpłatnych poradach prawnych – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

O darmowej pomocy prawnej – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

O reformie wymiaru sprawiedliwości – poseł Anna Ewa Cicholska.

O reformie wymiaru sprawiedliwości – poseł Anna Ewa Cicholska


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist