Mazowsze

Page: 7

Umowa na dofinansowanie oraz budowę miejskiego przedszkola została podpisana.  Budowę pierwszego od 32 lat nowego miejskiego przedszkola w Ciechanowie zrealizuje firma Climatic za 10,7 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez miasto od samorządu Mazowsza. W  ratuszu zostały podpisane równocześnie dwie umowy: na dofinansowanie oraz na realizację inwestycji. Nowa placówka […]

Wracamy do tematu ulicy Amarantowej. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Ciechanów (25 marca) miał być procedowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Batalionów Chłopskich, Błękitna i Amarantową.  O szczegółach Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński. Wtedy ponownie pod obrady trafi projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu […]

Dzisiaj (25 marca) nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie w ciechanowskiej komendzie. Jak informuje p.o. oficera prasowego ciechanowskiej policji podkom. Ewa Brzezińska dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Dzisiaj podczas kameralnej uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie, słowa roty wypowiedziało dwoje policjantów. W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak […]

Trwają prace nad przygotowaniem realizacji kolejnego – trzeciego etapu zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Teraz obejmie on Plac Piłsudskiego. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania terenu placu, a jedynie prace związane z jego uporządkowaniem. Planowany układ komunikacyjny pieszych alei na terenie skweru, jak również pergoli zlokalizowanej od strony zachodniej (przy alei Polonii), […]

Po uwagach ponowne zostanie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego „Płocka”. O zaplanowanych zmianach w planie mówi rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska. Po analizie i rozpatrzeniu uwag mieszkańców miasto w terminie od 12 kwietnia do 11 maja 2021 r. ponownie wyłoży do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie. Dyskusja publiczna z wykorzystaniem środków […]

Na 25. sesji Rady Miasta rozpatrzono m.in. sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności MOPS oraz realizację programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Radni opowiedzieli się także za przyjęciem uchwały określającej zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. O szczegółach rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska. Radni nie rozpatrzyli petycji mieszkańców […]

Ciechanowski szpital zwiększa ilość  łóżek dla pacjentów zarażonych Sars Cov-2. Jest to decyzja wojewody mazowieckiego, która obliguje palcówkę do przygotowanie 108 takich łóżek, w tym 10 respiratorowych. O szczegółach rzecznik ciechanowskiego szpitala Agnieszka Woźniak. W tym momencie szpital boryka się z problemami kadrowymi. I zapowiada wstrzymanie planowych przyjęć Na chwilę obecną w placówce nie posiada […]

Gmina Sońsk  rozpoczęła wśród mieszkańców dystrybucję 30 tys. bezpłatnych maseczek pozyskanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W największych sołectwach: Gąsocin, Gołotczyzna, Soboklęszcz, Sońsk pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. O sposobie dystrybucji w najbliższych dniach w pozostałych sołectwach zadecydują sołtysi poszczególnych miejscowości, do których maseczki będą sukcesywnie dostarczane. Samorząd serdecznie dziękuje za wsparcie i ekspresową pomoc […]

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Aktywne koła gospodyń wiejskich są często głównym motorem napędowym życia społecznego na wsi. Pielęgnują lokalne tradycje, organizują wydarzenia, są miejscem współpracy i odważnego działania. Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu zarejestrowano 1267 […]

Miasto Ciechanów rozpoczęło dystrybucję bezpłatnych maseczek. Na terenie miasta rozstawione zostały specjalnie oznaczone punkty dystrybucji. O szczegółach rzecznik ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska. Maseczki będą rozdawane do wyczerpania zapasów przekazanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Są rozprowadzane na terenie całego województwa w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej. Fot. pixabay


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist