Płońsk

Page: 6

Urząd Miasta Płońsk umieścił na swoim profilu Facebookowym ankietę dotyczącą podniesienia opłat parkingowych. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w tej kwestii. Jak czytamy na profilu samorządu  ponieważ opłaty lokalne stanowią bardzo ważne źródło dochodów każdego miasta, a dzięki nim możliwe jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców, np.: zamiatanie i remonty ulic, pielęgnacja zieleni, oferta sportowa i […]

Powiat Płoński pozyskał kwotę 84 000 złotych dla 6 powiatowych placówek oświatowych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2020 roku. O tym, które placówki otrzymały dofinansowanie mówi Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Każda ze szkół otrzyma 14 tysięcy złotych. Za pozyskane środki szkoły będą mogły zakupić tablice […]

Mimo pandemii urząd funkcjonuje, a inwestycje zarówno infrastrukturalne jak i drogowe są realizowane, o czym mówi starosta płoński Elżbieta Wiśniewska. Warto też wspomnieć, że na ulicy Młodzieżowej w kierunku Arcelina budowana jest ścieżka rowerowa i wylewana nowa nawierzchnia asfaltowa. Fot. Starostwo Powiatowe Płońsk

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku została laureatem I miejsca w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego Inspirująca Biblioteka Roku – edycja 2020 za projekt pt: Płońskie Spotkania z Historią. O nagrodzie mówi szefowa placówki Bożena Kaliściak. Wnioski konkursowe wpłynęły  z 19 bibliotek. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Uwaga prace drogowe na odcinku Płońsk – Arcelin potrwają  do 5 listopada. O utrudnieniach w ruchu mówi Katarzyna Ornarowicz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Starostwie Powiatowym  w Płońsku. Organizacja ruchu na tym odcinku zostanie przywrócona 6 listopada. Grafika. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin w m. Kamienica. O inwestycji informuje Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński. Zakres robót obejmował: odtworzenie istniejącego rowu, wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wyrównawcza i ścieralna), umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku  

Starostwo Powiatowe w Płońsku  na prośbę dyrekcji szpitala utworzyło izolatorium w Załuskach. O szczegółach mówi starosta płoński Elżbieta Wiśniewska. Do izolatorium są kierowane m.in. osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka nie powinny w nim przebywać a także osoby, którym lekarz zlecił izolację w […]

Starostwo Powiatowe w Płońsku wspiera lokalnych przedsiębiorców kwiatów. Z inicjatywy Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego ze środków Powiatu Płońskiego – Powiatowy Zarząd Dróg na początku zakupił 155 chryzantem, które udekorują rondo przy drodze powiatowej na ul. Kopernika. O wsparciu mówi starosta Wiśniewski. Starostwo Powiatowe w Płońsku ostatecznie zwiększyło zakup kwiatów ze 155 do 300 sztuk. […]

Radni Rady Powiatu Płońskiego jednogłośnie podjęli decyzję o wsparciu szpitala kwotą 3️oo tysięcy złotych na zakup aparatury medycznej. A na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kwota informuje starosta płoński Elżbieta Wiśniewska. Płoński szpital już wystąpił do wojewody mazowieckiego o wsparcie finansowe w zakresie modernizacji rezerwowej instalacji energetycznej oraz utworzenia rezerwowego źródła wody. Przygotowuje również wniosek […]

Zmienia się sposób obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w ratuszu interesanci urzędu będą obsługiwani pojedynczo – w śluzie znajdującej się przy wejściu od ul. 1 Maja. O szczegółach informuje rzecznik płońskiego Ratusza Filip Przedpełski. Uwaga! W kasie Urzędu Miejskiego obsługiwane będą w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne i […]


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist