Sońsk

Page: 2

Na terenie Gminy Sońsk, a dokładnie w Koźniewie Wielkim odbyła się niecodzienna uroczystość. O przekazaniu flagi państwowej mówi szef gminy Sońsk Jarosław Muchowski.   Przekazanie flagi państwowej odbyło się na ręce rady sołeckiej przez Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sońsk Waldemara Geberta Fot. pixabay

Władze Gminy Sońsk pozyskały środki na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sońsku. O tej wyczekiwanej inwestycji informuje szef Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     Środki na remont pochodzą z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Fot. UG Sońsk  

Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza. 1 trafi do OSP z powiatu przasnyskiego, a 9 do OSP z regionu ciechanowskiego. Umowa została podpisana w środę, o czym mówi wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Ostatecznie wsparcie trafi do 66 […]

Wyłożony został  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sońsk obejmującej wsie Cichawy, Mężenino – Węgłowice oraz Ślubowo. Takiego zainteresowania Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski się nie spodziewał.   Wójt studzi emocje     Szef Gminy Sońsk zapowiada kolejne spotkanie z mieszkańcami, ale już  w nieco spokojniejszej atmosferze. Fot. UG Sońsk

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie wzbogacił się o nowy instrument. Placówka zakupiła perkusję. Pierwszym klientem był wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Perkusja będzie nieodpłatnie udostępniana mieszkańcom gminy Sońsk, odpłatne będą zajęcia z instruktorem. Szczegóły i zapisy pod nr 512549644. Koszt zakupu perkusji to ok. 6 tys zł. Fot. FB/GOK Gołotczyzna

Gmina Sońsk otrzymała dofinansowanie z budżetu Mazowsza na przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości ponad 2,7 km. Umowa już została podpisana. Jarosław Muchowski  szef gminy Sońsk informuje o jakie odcinki chodzi.     O tym skąd pochodzą pieniądze na remont dróg lokalnych mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.   W ramach projektu powstanie jezdnia […]

Wyłożony został  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sońsk obejmującej wsie Cichawy, Mężenino – Wegłowice oraz Ślubowo. O istocie sprawy informuje szef Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     Obecnie obszar projektu nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz mieszkańcy sami mogą zdecydować, które inwestycję zostaną w niego wpisane. Fot. UG Sońsk

Trwają prace przy budowie wodociągów w Ciemniewie, Koźniewie i Chrościcach. O postępach informuje Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.     Niebawem ruszą prace wodociągowe w Bądkowie oraz kanalizacji w Gołotczyźnie, Fot. UG Sońsk

Władze Gminy Sońsk ogłosiły przetarg na remont ul. Ogrodowej oraz na prace bieżące  Dworu Modrzewiowego w Koźniewie Wielkim. O szczegółach informuje Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.   Planowany koszt remontu ul. Ogrodowej to około 200 tyś zł, jednak ostateczna kwota będzie znana po przetargu. Z kolei jeśli chodzi o Dwór w Koźniewie gmina pozyskała dofinansowanie […]

Na terenie Gminy Sońsk odbędzie się zbiórka azbestu. O pozyskanym dofinansowaniu informuje szef Gminy Sońsk Jarosław Muchowski     Z pomocy skorzysta ponad 200 gospodarstw rolnych. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawcy a następnie rozpocznie się zbiórka w terenie. Fot. pixabay


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist