Ciechanowskie Starostwo podpisało umowy

Zredagował(a) on 9 marca 2021

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  podpisane zostały umowy na  realizację zadań publicznych. O szczegółach mówi starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1 Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni Powiatowy Wirtualny Teatr Historii „Wiktoria 1920” 15 000,00
2 Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Wydanie książki pt. „Historia w pomnikach i tablicach zapisana” 13 000,00
3 Fundacja Apetyt na Kulturę Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 6 Danuta Rinn Festiwal 20 000,00
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie Obchody Parafialnego Dnia Strażaka 2021 1 500,00
5 Fundacja Apetyt na Kulturę ON-LINOWO NA LUDOWO 25 000,00
6 Ciechanowskie Forum Muzyczne Sine Nomine Historia Muzyką Pisana 20 000,00
7 Stowarzyszenie zwykłe „Inicjatywy Mazowieckie” Wydanie IX tomu poezji Zdzisława Zembrzyckiego 5 000,00
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie Organizacja warsztatów doskonalących grę na instrumentach dętych dla członków orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie 20 000,00
9 Towarzystwo Miłośników Opinogóry Wydanie książki pt. „Widziane z Opinogóry – 40 lat w Towarzystwie Miłośników Opinogóry” poświęconej jubileuszowi 40 – lecia Towarzystwa Miłośników Opinogóry i 25 lat Gazety Opinogórskiej dla podtrzymania tradycji, kultury i historii ziemi 6 000,00 ciechanowskiej oraz jej mieszkańców które będą służyły edukacji publicznej, aktywizacji mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, w tym gminy Opinogóra Górna i nie tylko, członków i sympatyków TMO.
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach Tradycja pokoleń 4 000,00
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie Dzień Dziecka w Kołaczkowie 2 480,00
12 Fundacja Lilium Publikacja II części książki „Ocalić od zapomnienia – wielcy nieobecni” 8 000,00
SUMA 139 980,00

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1 Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńboku Zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 5 278,80
2 Fundacja Łydynia „Nauka jazdy na rolkach” -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 12 000,00
3 Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA Regimin Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych 6 000,00
4 Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów 20 000,00
5 Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu 10 000,00
6 Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w kolarstwie i piłce ręcznej 30 000,00

7 Kolarski Klub Sportowy Szkolenie i udział w zawodach w ramach dzieci i młodzieży w kolarstwie 9 500,00
8 PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promujących powiat ciechanowski 12 400,00
9 UKS „K.O WADŁO” Trenowanie oraz doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w sportach walki 13 000,00
10 Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych 17 000,00
11 Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER Self Defence – Krav Maga 4 000,00
12 Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby -organizacja obozu sportowego 3 000,00
13 Stowarzyszenie Sportowe Runners Team Zawody Sportowe Duathlon Opinogóra Górna 2021 22 000,00
14 Ciechanowski Klub Bokserski My Self Protection II -samoobrona, boks, K1 16 000,00
15 MUKS Czarni Regimin Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej 7 900,00
16 Cross Trening Mazovia Cross trening dla dzieci 11 920,00
SUMA 199 998,80

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

1 Centrum Psychologiczno -Pastoralne METANOIA Punkt informacyjno -konsultacyjny METANOIA Filia Ciechanów 20 000,00
2 Stowarzyszenie Pies i Spółka Ośrodek felinoterapii 30 000,00
SUMA 50 000,00

Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1 Stowarzyszenie Pies i spółka Kastrujemy bezdomność 10 000,00
SUMA 10 000,00

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Oferta Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie Bezpieczna mieszkanka Wsi 2 400,00
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu Zakup specjalistycznej pilarki spalinowej dla OSP Ojrzeń 4 210,00
3 WOPR Ciechanów Upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa wodnego, bezpiecznego zachowania nad wodą i pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie powiatu ciechanowskiego 5 000,00
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Sońsku Podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo -gaśniczego niezbędnego do podejmowania działań ratowniczych przez jednostki OSP – zakup ubrań ochronnych dla OSP Sońsk 4 500,005 Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie Zakup sprzętu do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo -gaśniczych 3 890,00
SUMA 20 000,00


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist