Coraz więcej śmieci na Mazowszu

Zredagował(a) on 31 października 2018

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Coraz więcej śmieci na Mazowszu
Loading
/

Przeciętny mieszkaniec Mazowsza wytwarza rocznie prawie 300 kg śmieci, z których ponad połowa trafia do odzysku. Odpady zebrane selektywnie stanowią jedną czwartą ogólnej masy odpadów komunalnych. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano prawie 2 mln ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15% ogółu zebranych w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem masa wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych wzrosła o 1%, o czym informuje Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie:

Z usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji zebrano 200 tys. ton śmieci. Wprawdzie wzrosła masa odpadów zebranych selektywnie, ale ich udział w ogólnej masie odpadów komunalnych pozostaje niezmieniony. Posegregowanych śmieci było wagowo trzy razy mniej niż odpadów zmieszanych.

Spadła liczba składowisk odpadów komunalnych, natomiast znacząco wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1298 nielegalnych składowisk, z których wywieziono 5 tys. ton odpadów. Niedozwolone składowanie odpadów odbywa się jeszcze w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist