Ćwiczenia sztabowo-dowódcze “TŁOCZNIA 2017”

Zredagował(a) on 26 września 2017

W piątek 22 września na terenie Tłoczni Gazu w Lekowie odbyły się
ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Działania pod kryptonimem „TŁOCZNIA 2017”
zaplanowano i zrealizowano przy współpracy z innymi służbami oraz
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w celu ćwiczenia metod
współdziałania w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze
terrorystycznym.
Celem przeprowadzonego przedsięwzięcia było przede wszystkim sprawdzenie
umiejętności kierowania siłami i środkami oraz podejmowania trafnych
decyzji w czasie działań przez przełożonych różnych szczebli. Ponadto
usprawnienie współdziałania wszystkich służb ratowniczych na wypadek
zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Trzy osoby wtargnęły na teren zakładu, staranowali samochodem szlaban
następnie oddali kilka strzałów z broni. – taką informację otrzymał
dyżurny ciechanowskiej policji od dyspozytora Tłoczni Gazu w Lekowie. To
początek scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych 22
września na terenie powiatu ciechanowskiego.
Po zawiadomieniu o zdarzeniu zaangażowane zostały siły i środki m.in.
policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, Powiatowy Zespół
Reagowania Kryzysowego oraz pracownicy Tłoczni Gazu „GRA”.
Ćwiczenia podzielone były na trzy części, po wtargnięciu mężczyzn na teren
zakładu, została zarządzona ewakuacja, policjanci, którzy przybyli na
miejsce wyposażeni w długą broń, ustalili, że w samochodzie, którym
przyjechali napastnicy znajduje się ładunek wybuchowy. Po próbie
negocjacji, mężczyźni nie podporządkowują się wydawanym poleceniom i
uciekają z samochodu. W tym czasie następuje wymiana ognia. Jeden z
napastników zostaje postrzelony. Dwóch napastników przedostaje się do
chłodnicy wentylatorowej i turbokompresora. Gdy pogotowie udziela pomocy
medycznej postrzelonemu, w tym czasie wybucha ładunek podłożony w
pojeździe a swoje umiejętności w gaszeniu pojazdu sprawdza Grupa
Reagowania Awaryjnego.
Drugi epizod rozpoczyna policyjny negocjator, który rozmawia z jednym z
napastników, który dostał się na dach chłodnicy wentylatorowej, w tym
czasie drugi z napastników wzniecił pożar w budynku obok – to trzecia
część ćwiczeń. Działania policji i straży pożarnej prowadzone są
jednocześnie. Funkcjonariusze Straży Pożarnej prowadzą akcję
rotowniczo-gaśniczą, w pomieszczeniu, gdzie był pożar, leżał nieprzytomny
mężczyzn, jeden z napastników. W tym czasie policyjny negocjator zdołał
nakłonić drugiego do poddania się. Następuje jego ewakuacja z podestu
chłodnicy. Mężczyźni otrzymują pierwszą pomoc do czasu przybycia karetki
pogotowia. Sytuacja jest opanowana.
Po zakończeniu ćwiczeń, przedstawiciele kierownictwa wszystkich
zaangażowanych służb dokonali podsumowania oraz omówienia wyników
przeprowadzonych czynności. Tego typu działania są doskonałą okazją do
wypracowywania metod i form współpracy oraz współdziałania służb w
realnych warunkach zagrożenia.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist