Dekomunizacja na Mazowszu

Zredagował(a) on 18 grudnia 2017

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Dekomunizacja na Mazowszu
Loading
/

Wedle przepisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników – samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda Mazowiecki na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem. Mówi rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego, Ewa Filipowicz:

Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie, gdzie 10 listopada br. Wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist