Dodatkowa emerytura dla stulatka

Zredagował(a) on 20 października 2022

Świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli sto lat od 1 marca 2022 roku wynosi 4 944,79 zł brutto. Na Mazowszu jest ich prawie pół tysiąca. Każda osoba, która ukończyła sto lat, ma prawo do świadczenia honorowego. Jego wysokość może być jednak różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora.
 Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – informuje Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.
Świadczenie wypłacane jest z urzędu, co miesiąc wraz z emeryturą czy rentą. Honorową premię może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas niezbędne jest złożenie wniosku w ZUS.
Świadczenie honorowe w województwie mazowieckim otrzymują 443 osoby. W Warszawie jest 340 osób pobierających świadczenie honorowe. Najstarszą osobą na Mazowszu jest mieszkanka Warszawy, która w styczniu 2023 roku będzie obchodziła swoje 110 urodziny. Znaczącą większość osób, które ukończyły sto lat stanowią kobiety, np. oddział ZUS w Radomiu wypłaca 28 osobom świadczenie honorowe, w tym 24 kobietom. W Polsce liczba osób pobierających emeryturę wyjątkową z tytułu ukończenia stu lat wyniosła 2,7 tys. osób. ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.
Źródło: ZUS O/Mazowsze

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist