Dofinansowanie patroli ponadnormatywnych

Zredagował(a) on 12 kwietnia 2021

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dofinansował patrole ponadnormatywne prewencyjno-profilaktyczne. 9 kwietnia podpisano umowę w tej sprawie, pomiędzy Zastępcą Burmistrza Nasielska Andrzejem Waldemarem Kordulewskim, a Komendantem Policji w Nasielsku podinsp. Dariuszem Leszczyńskim. Dofinansowanie wynosi 10.000 zł. Patrole zaczną służbę od maja, w piątki i soboty w godz. 19:00-3:00 i 18:00-2:00 oraz podczas ewentualnych festynów, imprez sportowych i innych uroczystości. Działania podejmowane w ramach ww. patroli mają na celu zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, profilaktykę i prewencję w zakresie spożywania alkoholu i używania środków odurzających. Z inicjatywą podjęcia dodatkowych patroli wyszedł komendant Leszczyński.

 

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist