Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP

Zredagował(a) on 7 kwietnia 2020

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP
Loading
/

O ochronę miejsc pracy mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju do 1533 zł, a jeśli obniżył wymiar czasu pracy – do 2452 zł. Do tej pory pracodawcy wystąpili o dofinansowanie utrzymania miejsc pracy dla 13,5 tys. pracowników. 70 wniosków dotyczy przestoju ekonomicznego i obejmuje 3 385 zatrudnionych, z kolei 116 – obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczy ponad 10 tys. pracowników. Pracodawcy mogą składać dwa wnioski równocześnie – mówi Marta Milewska, Rzeczniczka Prasowa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy nie zalegają z należnościami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego (do końca III kw. 2019 r.). Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dopłaty będą zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania świadczeń oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia. Zapis ten dotyczy pracodawców, którzy nie są zagrożeni niewypłacalnością.
Wnioski składane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną, powinny być w miarę możliwości wysyłane elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie wupwarszawa.praca.gov.pl. Uruchomiona została także specjalna infolinia 22 578 45 80 oraz specjalny adres mailowy tarcza@wup.mazowsze.pl.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist