Dotacje dla działkowców: wnioski można składać do 15 maja

Zredagował(a) on 26 marca 2019

Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Ciechanowa mogą ubiegać się o środki na zadania związane z ich rozwojem. Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, obejmującej budynki i budowle, na ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne. Wnioski już można składać do Urzędu Miasta.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie podpisanej: „Komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych”.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze danej gminy mogą uzyskać dotację celową z budżetu tej gminy.

W budżecie miasta na 2019 r. na dotacje dla ogrodów działkowych zabezpieczono 50 tys. zł. Dotacja może być udzielona do wysokości 80% kosztów poniesionych na realizację zadania, ale w kwocie nie większej niż 30 tys. zł. Szczegóły dotyczące zasad udzielania i rozliczania dotacji znajdują się w uchwale Rady Miasta oraz w zarządzeniach prezydenta (wraz z załącznikami opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej)


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist