Droga Staroźreby z dofinansowaniem na modernizacje

Zredagował(a) on 8 lipca 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego regularnie wspiera lokalne samorządy. Tym razem przeznaczył blisko 10 mln zł na 87 inwestycji. Powiat Płocki otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+700 o długości 0,700 km”. Jest to droga w gm. Staroźreby; wniosek o dofinansowanie został złożony w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mówi starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz:
Powiat zabiegał o wsparcie remontu tej drogi, ponieważ zły stan jej nawierzchni gruntowej naturalnej (nierówności, ubytki, niewłaściwe spadki poprzeczne i podłużne) utrudniają dojazd do pól uprawnych i gospodarstw. W celu zapobiegnięcia dalszej destrukcji nawierzchni i wzmocnienia jej konstrukcji – jak podkreślono we wniosku – należy ułożyć podbudowę i nawierzchnię, co w konsekwencji będzie skutkowało poprawą komfortu jazdy, wzrostem bezpieczeństwa pieszych, poprawą warunków w otoczeniu drogi, a także zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr.
Szacunkowy koszt inwestycji to blisko 1 mln zł, z czego przyznane wsparcie to 350 tys. zł.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist