Dwie ciechanowskie ulice – Asnyka i Dębowa przejdą modernizację

Zredagował(a) on 7 lutego 2022

Pierwsza z nich, to ul. Asnyka. Droga zostanie zmodernizowana na długości blisko 600 metrów między ul. Sygietyńskiego a ul. Kargoszyńską. Zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej i infrastruktura podziemnej kolidująca z planowanym zagospodarowaniem. Powstaną też nowe chodniki o szerokości nie mniejszej niż 2 m i miejsca do parkowania aut oraz dwie zatoki autobusowe. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie (ponad 25 lamp typu LED).

Koszt inwestycji to 4,6 mln zł. Zostanie ona sfinansowana wyłącznie w oparciu o środki własne budżetu miasta. Miasto już podpisało umowę na realizację robót.

Druga ulica, która przejdzie modernizację, to budowa ul. Dębowej. Droga zyska nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Na całym remontowanym odcinku po stronie północnej zostanie wybudowany chodnik jednostronny o szerokości 2 m. Prace obejmą również budowę odwodnienia. Realizacja inwestycji obejmie także przebudowę skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Wiśniową. Wybudowane będzie nowe oświetlenie typu LED.

Koszt inwestycji to blisko 700 tys. zł. W tym przypadku, samorząd również podpisał umowę na realizację budowy. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zrealizuje prace na podstawie opracowanej przez miasto dokumentacji technicznej.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist