Ewa Pozaroszczyk nową pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zredagował(a) on 17 listopada 2023

Dotychczas była zastępcą dyrektora tej miejskiej jednostki. Zmiana wynika z objęcia przez odchodzącego dyrektora CUW mandatu posła na Sejm RP.

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów. Obsługuje 15 miejskich placówek, w tym szkoły, przedszkola i żłobek. Świadczy dla tych jednostek obsługę rachunkowo-finansową i administracyjno-organizacyjną. Realizuje też zadania wynikające z kompetencji organu prowadzącego te jednostki.

Ewa Pozaroszczyk z CUW jest związana od ponad 4 lat.

Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki i zarządzania oświatą. Odbyła staże kierownicze w placówkach oświatowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jest ekspertem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych jako wicedyrektor i dyrektor SP nr 7 i wicedyrektor SP nr 6.

Adam Krzemiński był dyrektorem CUW (wcześniej Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli) od 15 stycznia 2007 r.

Foto: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist